Optagelse som medlem af Horsens Firma- og Familie Idræt.

Har du/dit firma, også Enkeltmedlemmer, lyst til at blive optaget som medlem af Horsens Firma-og Familie Idræt, kan i læse hvad vi har at byde på, og hvem i kan kontakte om de forskellige idrætsgrene. Så klik her.

Optagelsesskemaet udfyldes, og sendes til medlemsregistratoren.

Hvert år i slutningen af november vil di/i blive bedt om at sende en oversigt over de aktiviteter dine medlemmer deltager i. 
Indberetningsskemaet udfyldes og sendes til medlemsregistratoren.

Et medlemskab giver mulighed for deltagelse i alle aktiviteter.

Medlemskabet giver adgang til at deltage i repræsentantskabsmødet med 2 stemmeberettigede repræsentanter.

Prisen for et medlemskab er gradueret:

 

Et klub-medlemskab koster pr. år: Priser for år 2021 og 2022   2023 og 2024
       
Fra 1 - 10 medlemmer 1.250,00 kr.   1.312,50 kr.
Fra 11 - 20 medlemmer 2.050,00 kr.   2.152,50 kr.
Fra 21 - ubegrænset antal medlemmer 2.850,00 kr.   2.992,50 kr.
Enkeltmedlemmer 250,00 kr.   250,00 kr.

 

Når du/din klub er blevet registreret som medlem, vil du/I modtage en opkrævning på klubkontingentet gældende fra 1. jan. til 31. Dec. 

Vi håber at medlemskabet af Horsens Firma- og Familie Idræt vil leve op til dine/jeres forventninger.

Med venlig hilsen

Axel Petersen

mail:registrator@hofi.dk