Optagelse som medlem af Horsens Firma- og Familie Idræt.

Har du/dit firma, også Enkeltmedlemmer, lyst til at blive optaget som medlem af Horsens Firma-og Familie Idræt, kan i læse hvad vi har at byde på, og hvem i kan kontakte om de forskellige idrætsgrene. Så Klik her.

Optagelsesskemaet udfyldes, og sendes til medlemsregistratoren.

Hvert år i slutningen af november vil di/i blive bedt om at sende en oversigt over de aktiviteter dine medlemmer deltager i. 
Indberetningsskemaet udfyldes og sendes til medlemsregistratoren.

Et medlemskab giver mulighed for deltagelse i alle aktiviteter.

6 gange om året får I tilsendt magasinet Firmaidræt

Medlemskabet giver adgang til at deltage i repræsentantskabsmødet med 2 stemmeberettigede repræsentanter.

Prisen for et medlemskab er gradueret:

Et klub-medlemsskab koster pr. år:


Priser for år 2019-2020

Fra 1 - 10 medlemmer kr. 1200,00
Fra 11 - 20 medlemmer kr. 2000,00
Fra 21 - ubegrænset antal medlemmer kr. 2800,00
Enkeltmedlemmer kr. 250,00

 

Når du/din klub er blevet registreret som medlem, vil du/I modtage en opkrævning på klubkontingentet gældende fra 1. jan. til 31. dec.

Vi håber at medlemskabet af Horsens Firma- og Familie Idræt vil leve op til dine/jeres forventninger.

Med Venlig Hilsen
Axel Petersen

mail:registrator@hofi.dk

CVR: 93966953
Handelsbetingelser